Documentaciò

Emergència habitacional a Ciutat Vella
(Document de Espai Social de Magdalenes i V de Vivienda)

Ciutat Vella, amb una població de 113.154 habitants (2006) ha esdevingut el districte de Barcelona on es fa més punyent la vulneració del dret a l’habitatge digne: expulsions directes i indirectes de població resident, substitució de sòl residencial i destinat a equipaments per hotels i apartaments turístics, augment desmesurat dels preus de venda i de lloguer, situacions d’assetjament immobilari, manca d’habitatge social, així com baixa qualitat edificatòria i poca integració de l’habitatge de nova construcció amb el paisatge urbà.


segueix llegint


Turisme a la Barceloneta: benefici o malefici? (Apunts post-debat)
(OVQ i Turiscopia) 


Els veïns i veïnes de la Barceloneta van ser el principals protagonistes de les jornades organitzades per l'Observatori de la Vida Quotidiana en torn a l'impacte del turisme al barri. Sota la pregunta “¿benefici o malefici?” aquests veïns van mostrar una maduresa contundent a l'hora de formular les problemàtiques del barri i l'origen d'aquestes. Poc més van poder afegir els tècnics, acadèmics, experts i intel·lectuals convidats que no apuntessin el veïns amb afectivitat i orgull de pertinença. I és que una de les claus per entendre la Barceloneta és entendre el seu teixit associatiu i organitzatiu, que és el reflex de la singular solidaritat dels seus habitants.


segueix llegint


Gentrificación e inmigración en los centros históricos: el caso del Raval de Barcelona (Resumen)


Durante los últimos años, los cascos antiguos de las ciudades europeas y norteamericanas están experimentando procesos muy contrastados; en ellos se instalan numerosos inmigrantes extranjeros -con frecuencia en viviendas sin condiciones-, al mismo tiempo que estas áreas son objeto de profundas reformas de mejora destinadas a atraer a clases sociales bien situadas. Exponemos el caso de un barrio del casco antiguo de Barcelona a través del análisis de dos calles, en cada una de las cuales predomina uno de los dos procesos.
Palabras clave: gentrificación/ inmigración/ casco antiguo/ renovación/ degradación


segueix llegintHotel Palau de la Musica presentación Bonmaison