HOTEL DEL PALAUPARADA 1

Hotel 
Palau de la Música
"La gallina dels ous d'or"
(Projecte)


Direcció: Carrer Sant Pere Més Alt núm 13b, 15 y 17
Categoria: * * * * * 
Habitacions: 71
Propietat: Olivia Hotels
PromotorsFundació Orfeó Català-Palau de la Música
Arquitecte: Óscar Tusquets


Un itinerari per les històries més esgarrifoses dels hotels de Ciutat Vella no podia altrament començar amb el projecte de construcció del Hotel del Palau de la Música, més recentment convertit en el "Cas Palau". L'impulsor de l'operació fou Fèlix Millet, nom il·lustre de la societat "civil" catalana que tenia totes les cartes en regla per ser "persona de confiança": president de l'Orfeó Català i de la Fundació orfeó català -Palau de la Música Catalana, Creu de Sant Jordi de la Generalitat el 1999, "Senyor de Barcelona" l'any 2005 i hoste de la presó Modelo l'any 1980 per un cas de corrupció. És impossible resumir en unes poques línies el "culebrot" que protagonitzen els Srs. Millet i Montull per l'amplitud dels assumptes que encara avui es continuen obrint. Des d'un desviament de fons públics  fins als càrrecs de tràfic d'influències i apropiació indeguda que recentment els han dut a presó. En aquest cas ens limitarem a recordar, a grans trets, el projecte del Hotel del Palau, tal i com es van presentar públicament en la seva primera versió.

Sembla ser que el projecte impulsat per Fèlix Millet va iniciar la seva gestació fa més de 10 anys, encara que fou solament uns anys més tard quan van començar a sortir a la llum pública els detalls del projecte firmat per l'estudi de l'arquitecte Óscar Tursquets i d'un conveni firmat amb l'administració pública. La primera proposta, segons els acords entre el Consistori del Palau de la Música amb el Col·legi de La Salle Comptal preveien l'enderroc de les finques 13b, 15 i 17 del carrer Sant Pere Més Alt per la construcció d'una nova plaça, d'un aparcament de tres plantes subterrànies i un hotel al damunt de sis plantes més, amb una sota coberta amb terrassa i piscina. Un projecte que en qualsevol altra ciutat europea haguera estat impossible fins i tot plantejar-se però, com és sabut, Barcelona és la ciutat dels prodigis hotelers, i en ella tot és possible.

El projecte preveia un canvi de qualificació urbanística, una permuta amb un edifici del Carrer Ciutat, la destrucció d'una sèrie d'edificis que formen part d'un entorn catalogat com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, la construcció d'un nou equipament turístic en un districte que sobrepassa de llarg els límits d'una densitat hotelera raonable i, finalment, la construcció d'un aparcament de 100 places que hagués contribuït a elevar encara més l'excessiu tràfic de vehicles privats al centre de la ciutat. I tot això en un projecte que, val la pena recordar-ho, recollia les recomanacions de la Comissió de Qualitat de l'Ajuntament de Barcelona i que implicava un "procés de participació ciutadana" que tenia com objectiu el fer "recomanacions sobre les característiques estètiques i físiques del hotel així com sobre els elements patrimonials del projecte" i gracies al qual, els veïns i veïnes van tenir l'honor i el privilegi de triar el color de les cortines que tindria el nou hotel. “L’embolic de l’hotel del Palau de la Música sembla que no tingui fi. És com un culebrot, i a mesura que passen els dies va sortint més merda, més mentides, més contradiccions : canvis de qualificació urbanistica, permutes sospitoses, un promotor hoteler que es alhora patró de la Fundació Orfeó Català, modificació del PGM, sordesa patològica de l’Ayuntament que tira andavant el projecte de l’hotel fins i tot després d’esclatar l’escàndol Millet... I tot i que la historia tè molts folis i Fèlix Millet i els sospitosos habituals del seu entorn ja s¡han convertit en personatges d’auca i carn d’acudits, el sumari encara no s¡ha tancat. Falta per representar l’ultim acte. Si prospera la investigació actual del fiscal, la causa podria tenir un desenllaç sorprenent”

FONTS:
(Maria Favà, L’hotel del Palau, una martingala de l’estil Porcioles, en “Carrer” num. 116, abril 2010)

CASTELLANO:

PARADA 1

Hotel Palau de la Música
"La Gallina de los huevos de Oro"
(Proyecto)


Dirección: Carrer Sant Pere Més Alt núm 3b, 15 y 17
Categoría: * * * * * 
Habitaciones: 71
Propiedad: Olivia Hotels
PromotoresFundació Orfeó Català-Palau de la Música
Arquitecto: Óscar Tusquets


Un itinerario por las historias más espeluznantes de los hoteles de Ciutat Vella no podía más que empezar con el proyecto de construcción del Hotel Palau de la Música, más recientemente convertido en el “Caso Palau”. El impulsor de la operación fue Fèlix Millet, nombre ilustre de la sociedad catalana que tenia todas las cartas en regla para ser persona de confianza: presidente del Orfeó Català y de la fundació Orfeó Català – Palau de la Música Catalana, Creu de Sant Jordi de la Generalitat en 1999, “Senyor de Barcelona” en 2005 y huésped de la cárcel Modelo en 1980 por un caso de corrupciónImposible resumir en pocas líneas el culebrón que protagonizan los Sres. Millet y Montull por la amplitud de los asuntos que todavía hoy se van abriendo: desde un desvío de fondos públicos hasta los cargos de tráfico de influencias y apropiación indebida que recientemente los llevaron a la cárcel. En este caso nos limitaremos a recordar a grandes líneas el proyecto del Hotel Palau así como se presentó públicamente en su primera versión.


Parece ser que el proyecto impulsado por Fèlix Millet empezó su gestación hace más de 10 años, aunque fue solo algunos años más tarde cuando salieron a la luz pública los detalles del proyecto firmado por el estudio del arquitecto Óscar Tusquets y de un convenio firmado con la administración publica. La primera propuesta según los acuerdos entre el Consorcio del Palau de la Música con el Colegio La Salle Comtal preveían el derribo de las fincas 13b, 15 y 17 del carrer Sant Pere Més Alt para la construcción de una nueva plaza, un aparcamiento de tres plantas subterráneas y un hotel de seis plantas más un bajocubierta con terraza y piscina. Un proyecto que en cualquier otra ciudad del mundo hubiera sido imposible ni siquiera plantearse, pero como se sabe Barcelona es la ciudad de los prodigios hoteleros y todo es posible

El proyecto preveía un cambio de calificación urbanística y una permuta con un edificio en la calle Ciutat n.1, la destrucción de edificios que forman parte de un entorno catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la construcción de un nuevo equipamiento turístico en una parte de ciudad con una ya excesiva densidad hotelera, y la construcción de un aparcamiento de 100 plazas que habrían significado todavía más trafico para el barrio. Una propuesta que, hay que recordarlo, recogía las recomendaciones de la Comisió de Qualitat (!) de l’Ayuntamiento de Barcelona y que implicaba un Proceso de participación titulado “Recomenacions sobre les característiques estètiques i fìsiques de l’hotel així com sobre els elements patrimonials del projecte”gracias al cual los vecinos y las vecinas habrían tenido el privilegio de elegir el color de las cortinas del nuevo hotel.