HOTEL VELA

PARADA 4
Hotel Vela

Dirección: Nueva bocana Puerto Barcelona
Categoria:*****
Habitaciones: 470
Precio: 270 - 10.000 €/nit (+ IVA)
Fecha de apertura: Octubre 2009
Proprietad: Autoritat Portuària de Barcelona (APB)
(tramitado por Starwood Hotels)
Arquitecte:   Ricardo Bofill


"hace mucha ilusión que sea una playa mezclada entre
 la gente de aquí -Barcelona- y gente del hotel".
(RICARDO BOFILL)

What the fuck is this hotel doing here?!
(DAVID HARVEY)


El primer plan especial de la bocana norte se presentó en 2001, pero se retrasó por modificaciones exigidas desde el Ajuntament de Barcelona (alejándolo 20 metros de la linea de mar y reduciendo su altura).

El plan especial de los terrenos de la nueva bocana abarca una superficie de 130.000 m2, de los cuales 90.000 son edificables: 42.000 destinados al hotel, 25.500 al edificio de oficinas y 4.500 para instalaciones recreativas y culturales; todo ello por un desembolso de 180 millones de euros.

La Ley de Costas prohíbe construir a menos de 100 metros pero, por ser terrenos propiedad de la Autoritat Portuària de Barcelona (organismo público), se salta esta normativa y sigue la Ley de Puertos. Ésta permite la construcción a menor distancia de infraestructuras e instalaciones portuarias. Estamos viendo cómo en unos terrenos públicos se construye un supuesto “equipamiento portuario” de capital y gestión privados para uso y disfrute de los que puedan pagar los 289 euros/noche que cuesta la habitación más “económica”.

CATALÀ


PARADA 4
Hotel Vela

Adreça: Nueva bocana Puerto Barcelona
Categoria:*****
Habitacions: 470
Preu: 270 - 10.000 €/nit (+ IVA)
Data obertura: Octubre 2009
Proprietat: Autoritat Portuària de Barcelona (APB)
(tramitado por Starwood Hotels)
Arquitecto:   Ricardo Bofill


El primer pla especial de la Bocana Nord es presentà el 2001 però es va retardar per modificacions exigides des de l'Ajuntament de Barcelona (allunyant-lo 20 metres de la línia de mar i reduint la seva altura).


El pla especial dels terrenys de la nova bocana abasta una superfície de 130.000 m2 dels quals 90.000 són edificables. D'aquests, 42.000 han estat destinats a l'hotel, 25.000 a un edifici d'oficines i 4.500 han estat dedicats a instal·lacions recreatives i culturals. Tot plegat, ha suposat una despesa de 180 milions d'euros.

La Llei de Costes prohibeix construir a menys de 100 metres però, com que aquests terrenys són propietat de l'Autoritat Portuària de Barcelona (organisme públic) s'han passat per alt aquesta normativa acollint-se a l'aplicació de la Llei Portuària que permet erigir infraestructures i instal·lacions portuàries a menor distància.  Veiem aquí com en uns terrenys públics s'ha construït un “equipament portuari” de capital i gestió privada, que a més està destinat únicament al gaudi d'aquells que puguin pagar els 289 euros la nit que costa l'habitació més “econòmica”

L'Hotel Vela fa 88 metres d'alçada (dels 110 del projecte inicial) Ofereix 470 habitacions que s'afegeixen a les 4.500 que s'han construït a la ciutat en els últims dos anys (majoritàriament en hotels de 4 i 5 estrelles) i a les 35.000 ja existents.

Aquest nou hotel està ubicat entre el port i la Platja de Sant Sebastià, al final de la Barceloneta, un barri popular tradicionalment de pescadors i portuaris, que en els darrers anys s'ha vist fortament amenaçat pel model de ciutat imposat des de l'Ajuntament de Barcelona S.A. (a favor d'un creixement desmesurat del negoci turístic) i els interessos del Port, que cal recordar que és un organisme molt vinculat al barri des dels seus orígens. Malgrat el ja conegut i criticat Pla dels Ascensors, la gentrificació i l'elitització, s'ha consolidat una forta resistència veïnal fruit de l'aliança entre els veïns del teixit social històric del barri i els nous residents.
Actualment, una desena d'entitats del barri ha iniciat un processos legals i administratius per a que la construcció de l'Hotel Vela sigui declarada nul·la i s'enderroqui l'edifici. Malgrat es pensa que l'edifici difícilment arribarà a ser derruït, es considera que una possible solució podria passar pe destinar l'edifici a “altres usos” que caldria definir mitjançant un procés participatiu.http://www.abc.es/hemeroteca/historico-02-10-2009/abc/Catalunya/una-decena-de-entidades-emprenden-acciones-legales-para-derribar-el-hotel-vela_103286194483.html